คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐาน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐาน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ที่ปรึกษา

 • ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ประธานกรรมการจัดทําร่างมาตรฐาน ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับหมอบหมาย

ประธานคณะทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

รองประธานคณะทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารอง ผดุงสิทธิ์

คณะทำงาน

 • ผู้แทนกรมการปกครอง
 • ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผู้แทนกรมศุลกากร
 • ผู้แทนกรมสรรพากร
 • ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • ผู้แทนกรมที่ดิน
 • ผู้แทนสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • ผู้แทนฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ ทาง สพร. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเทคนิคฯ ในปีที่ผ่านมา ในการร่วมกันพัฒนา ร่างมาตรฐานกรอบแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และ ร่างมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล มา ณ. ที่นี้ ทาง สพร. จะพยายามผลักดันมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ให้มีการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด และเดินหน้าสู่ข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป

หน้าที่และอำนาจ

1
ระบบ Risk Assessment

ศึกษาและจัดทำร่างมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ของรัฐ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
2
การรับรองมาตรฐาน

ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดทำศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน สำหรับการเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
ระบบ Risk Assessment

เชิญผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานภาคเอกชน เข้าชี้แจงหรือขอให้สนับสนุนข้อมูลใด ๆ ต่อคณะทำงานตามความเหมาะสม
4
บริการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน

ดำเนินการอื่นใด

ตามที่ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบหมาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า