มาตรฐานกลุ่มข้อมูลที่อยู่

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการทําให้เกิดมาตรฐานการทํางานร่วมกัน (Interoperability) ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่อยู่เป็นองค์ประกอบของข้อมูลสถานที่ (Location) ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มข้อมูลหลัก (Core Data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลทะเบียนบ้าน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ขึ้นเพื่อนําไปใช้ในร่วมกับข้อมูลด้านอื่นต่อไป

มาตรฐานกลุ่มข้อมูลนิติบุคคล

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลนิติบุคคลเป็นการพัฒนามาตรฐานในหมวดข้อมูลหลัก มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจและกลุ่มข้อมูลขยายบางส่วน รวมถึงการนิยามประเภทรูปแบบข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง

มาตรฐานข้อมูลบุคคล

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการการทําให้เกิดมาตรฐานการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลบุคคลเป็นหนึ่งในกลุ่มข้อมูลหลัก เป็นข้อมูลที่สําคัญและมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มข้อมูลในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการพัฒนา มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ในร่วมกับข้อมูลด้านอื่นต่อไป
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save