มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลที่อยู่ (Address) เป็นมาตรฐานข้อมูลในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) จํานวนหนึ่ง ดังรายละเอียดโดยนักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงทั่วไปได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลที่อยู่  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลประเทศ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลจังหวัด |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอำเภอ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลตำบล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลหมู่บ้าน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  7. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลถนน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  8. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลตรอก |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  9. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลซอย |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  10. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

ข้อมูลถนน (cr:Road)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลถนนในประเทศไทย ที่มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีรหัสถนน cr:RoadCode เป็นคีย์หลัก Primary ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
8/06/2565

ข้อมูลประเทศ (cr:Country)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงประเทศ มีองค์ประกอบดังแสดงในรูป และมีcr:CountryCode เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ (cr:Postcode)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลรหัสไปรษณีย์ในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมี cr:PostcodeCode คีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลหมู่บ้าน (cr:Village)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลหมู่บ้านในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูป มีcr:VillageCode เป็นคีย์หลัก (PrimaryKey) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลที่อยู่ cd:Address

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) ใช้สําหรับบอกถึงที่อยู่ของบุคคล องค์กร สถานที่ ฯลฯ มีองค์ประกอบดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสประจําบ้าน 11 หลัก ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
23/05/2565

ข้อมูลอําเภอ (cr:Amphoe)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงอําเภอในประเทศไทย มีองค์ประกอบดังแสดงในมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:AmphoeCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลจังหวัด (cr:Province)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงจังหวัดในประเทศไทย มีองค์ประกอบดังแสดงในรูป และมีcr:ProvinceCode เป็นคีย์หลัก (PrimaryKey) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลซอย (cr:Soi)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลซอยในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูป มี cr:Soicode คีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลตําบล (cr:Tambol)

Version1.1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บ่งถึงตําบลในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:TambonCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save