กลุ่มงานกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบเป็นหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ในการกำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หมวด 2 ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ข้อ 2 ที่มีการให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน (6) บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนเข้าเมือง (7) บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (8) บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (9) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ตามที่ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กำหนด

การดำเนินงานของกลุ่มงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน คือ

ประกาศจากหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล

ประกาศ สพร. เรื่องประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ประกาศ สพร. เรื่องแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan)
เอกสารแนบท้าย ประกาศ สพร. เรื่องแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan)

ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy)

การดำเนินงานที่ผ่านมา

จัดการประชุมระหว่างหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแล จำนวน 3 ครั้ง

ประชุมครั้งที่ 1วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
หัวข้อหลักในการประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแล
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2565
หัวข้อหลักในการประชุม ติดตามความคืบหน้าการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งสอนวิธีการเข้ารหัสผลสรุปรายงานด้วยวิธีการ PGP
ประชุมครั้งที่ 3วันที่ 16 มกราคม 2566
หัวข้อหลักในการประชุม การเตรียมพร้อมสำหรับการส่งผลสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับทาง สกมช. และหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล

จัดการอบรม เรื่องการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแล จำนวน 2 ครั้ง

อบรมครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2565
หัวข้อการอบรมการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit)
การจัดทำแผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Audit Plan)
การจัดทำรายการตรวจสอบ (Audit Checklist)
อบรมครั้งที่ 2วันที่ 5 มกราคม 2566
หัวข้อการอบรมการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit) (ต่อ)
การจัดทำและรายงานการตรวจสอบ (Audit Report)
การรายงานและดำเนินการสำหรับความไม่สอดคล้อง (Non Conformity)

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 (ติดต่อเวลาทำการ)
Contact Center : (+66) 0 2612 6060
โทรสาร ; (+66) 0 2612 6011 / (+66) 0 2612 6012
Email : sd-g2_division@dga.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@dga.or.th

ดาวน์โหลด PGP Keys

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล sd-g2_division@dga.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 784D2166FAA9216A
ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA
ขนาดความยาว (Key size): 4,096
PGP Fingerprint: F1F6 B0B3 5415 135E 3941 A5C0 784D 2166 FAA9 216A

สามารถดาวโหลด คู่มือการใช้งาน PGP

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า