29 ธ.ค. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับความสำเร็จในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะสำเร็จได้ ตั้งต้นด้วยการจัดวางบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับความสำเร็จในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
628
27 ธ.ค. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐาน TGIX-Linkage

TGIX-Linkage สร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ครอบคลุมทุกระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น กลไกสำคัญในการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐาน TGIX-Linkage
469
22 ธ.ค. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง e-Signature ว่าด้วยเรื่องประโยชน์และความปลอดภัย

e-Signature ยกระดับหน่วยงานรัฐ เลิกใช้ระบบเอกสาร สร้างบริการออนไลน์ รวดเร็วทันใจและเข้าถึงได้แม้พื้นที่ห่างไกล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : e-Signature ว่าด้วยเรื่องประโยชน์และความปลอดภัย
680
20 ธ.ค. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหมาย (Semantic Exchange)

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหมาย (Semantic Exchange) แก้ปัญหาความต่าง ไขปัญหานักพัฒนาโปรแกรม ช่วยลดงบพัฒนาโปรแกรม เร่งการขยายตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ตามหาความหมายของข้อมูล
273
2 ธ.ค. 65

บทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสีย กับความสำเร็จในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เริ่มต้นด้วยการจัดวางบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง คือปัจจัยหนุนสำคัญสู่ความสำเร็จของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
3909
1 ธ.ค. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นำองค์กรก้าวสู่ Data-driven Organization

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ก้าวสู่ Data-Driven Organization ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
277
30 พ.ย. 65

ก้าวสู่ Data-Driven Organization ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล
845
29 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง ไขความต่าง… มสพร. และ มรด.

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : รู้หรือไม่…มสพร. กับ มรด. ต่างกันอย่างไร?
186
28 พ.ย. 65

รู้หรือไม่… มสพร. กับ มรด. ต่างกันอย่างไร?

ไขความต่าง... มสพร. (มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) ใช้เฉพาะงานภายใน DGA เท่านั้น ส่วน มรด. (มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล) บังคับใช้ ในหน่วยงานราชการทั่วไป
428
25 พ.ย. 65

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐาน TGIX-Linkage 

หมดปัญหาใช้งานข้อมูลร่วมกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานรัฐเพราะระบบคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยมาตรฐาน TGIX-Linkage มาตรฐานแพลตฟอร์มที่จะทำให้ใช้ข้อมูลได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
1295
24 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง Digital ID

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่รัฐแบบเดิมๆ แต่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ใครๆ ก็ใช้ Digital ID
99
23 พ.ย. 65

ใครๆ ก็ใช้ Digital ID

แนะแนวทาง 3 ขั้นตอน ให้หน่วยงานรัฐยกงานให้บริการประชาชนไปอยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน
636
22 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

หนทางสู่การจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ช่วยหน่วยงานรัฐใช้ข้อมูลที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คิด-ทำ-นำกรอบมาใช้…ให้สัมฤทธิ์ผล
94
21 พ.ย. 65

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คิด-ทำ-นำกรอบมาใช้…ให้สัมฤทธิ์ผล

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สร้างระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ล้างทุกปัญหามีข้อมูลแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
1245
18 พ.ย. 65

Digital ID คืออะไร? ใช้อย่างไร? 

“Digital ID” การพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อสมัครและเข้าใช้บริการภาครัฐผ่านออนไลน์ ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล วันนี้คนไทยได้ใช้แล้วบน “แอปทางรัฐ”
2915
18 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง “แอปทางรัฐ” มีบริการของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายด้านอยู่ในแอปพร้อมให้บริการประชาชน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Digital ID คืออะไร? ใช้อย่างไร? (“แอปทางรัฐ” เกี่ยวข้องกับ Digital ID)
82
17 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อกำหนด 5 ด้าน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย
82
16 พ.ย. 65

ข้อกำหนด 5 ด้าน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย

5 ข้อกำหนด สร้างความปลอดภัยปกป้องผู้ให้บริการข้อมูล ป้องกันการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อการใช้และให้บริการภาครัฐอย่างไร้กังวล
1036
14 พ.ย. 65

e-Signature ว่าด้วยเรื่องประโยชน์และความปลอดภัย

e-Signature ช่วยหน่วยงานรัฐสร้างบริการออนไลน์ รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ หนุนประชาชนและภาคเอกชนแข่งขันได้ในเวทีโลก
1083
11 พ.ย. 65

การใช้ e-Signature ในประเทศไทย

e-Signature ตอบทุกโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการภาครัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยและเชื่อถือได้
12473
11 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง e-Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความแตกต่างของการใช้ e-Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Digital Signature หรือลายมือชื่อดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การใช้ e-Signature ในประเทศไทย – Digital Government Standard (dga.or.th)
81
9 พ.ย. 65

ตามหาความหมายของข้อมูล

จาก NIEM สู่มาตรฐาน TGIX สร้างกลุ่มข้อมูลมาตรฐาน ช่วยโปรแกรมเมอร์ทำงานง่าย ประหยัดต้นทุนพัฒนาระบบ เร่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายตัว กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการบริการภาครัฐ เปิดมิติใหม่ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐ
341
8 พ.ย. 65

ประชาชนสนทนา เรื่อง มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ประชาชนสนทนา เรื่อง มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
45
7 พ.ย. 65

TGIX เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐสู่มาตรฐานเดียวกัน

TGIX ต้นทางสลายความต่าง สร้างมาตรฐานการทํางานร่วมกันด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้วยกรอบแนวทางดําเนินงานที่ชัด หนุนรัฐบาลดิจิทัล เอื้อประโยชน์บริการประชาชน
373
1 มิ.ย. 65

การลงลายมือชื่ออิล็กทรอนิกส์ เข้าใจหลักการความปลอดภัย

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าใจหลักการความปลอดภัยเพื่อยกระดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมที่เร็ว ง่าย และสะดวก เพราะมีระบบรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการระบุตัวตนแบบดิจิทัลได้เลย ไม่ต้องไปสำนักงานเพื […]
2216
1 มิ.ย. 65

Data Governance กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกแห่งข้อมูล

ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรที่มีข้อมูลเป็นสินทรัพย์ (Data as an Asset) จะต้องพิจารณาว่าต้องใช้สินทรัพย์อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ เพิ่มความสามารถในการจัดการกับข้อมูลให้มีคุณภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายที่เสริมการทำงาน ก็จะทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญในการจัดการสินทรัพย์ด้านข้อมูลให้มีประ […]
695
1 มิ.ย. 65

Digital Transformation ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรในโลกยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความรวดเร็วในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด-19 เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกองค์กรล้วนต้องปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด Twilio ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารของอเมริกาได้สำรวจผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจภายในองค์กรกว่า 2,569 ราย เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transform […]
3322
1 มิ.ย. 65

GML มาตรฐานของการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ยกระดับภูมิสารสนเทศในประเทศไทย

หากกล่าวถึงคำว่า “ภูมิศาสตร์” เราอาจจะนึกถึงข้อมูลแผนที่ หรือการแสดงพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ได้เปลี่ยนรูปแบบจากแผ่นกระดาษมาเป็นข้อมูลผ่านหน้าจอทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรียกกันว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) Geographic Information System : GIS ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกา […]
572
27 ก.ย. 64

ทำไมต้องมีข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชนรวม ไปถึงการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาประเทศในทิศทางต่างๆ ตั้งแต่การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ไปจนถึงการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ หากแต่ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดการใช้ข้อมูลของภาครัฐ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ของภาครัฐยังถูกจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นอุ […]
1460
27 ก.ย. 64

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล เปลี่ยนภาครัฐสู่ New Normal ได้อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้เลยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมานี้ ได้ทำให้คนทั้งโลกต้องปรับตัวไปสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กันเร็วขึ้นที่จะต้อง ติดต่อกันผ่านทางออนไลน์แทนเป็นหลักและด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองก็ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ภาครัฐด้วยเช่นกัน ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับยุค New Normal อย่างรวดเร็ว ด้วยการ เพิ่มช่องทางการให้บ […]
937
27 ก.ย. 64

ลดสำเนาง่าย ๆ ด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

เมื่อกล่าวถึงการติดต่อกับราชการ หลายๆ คนอาจมีภาพจำในอดีตและชุดความคิดที่ว่าต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงแค่เอกสารฉบับจริงเท่านั้นแต่ยังต้องเตรียมสำเนาเอกสาร ไปด้วย ยิ่งถ้าต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นมากกว่าหนึ่งหน่วยงานแล้ว ประชาชนเองก็ต้องรับภาระจัดเตรียมสำเนาอีกชุดเพื่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ ด้วย ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายในการจัดเตรียมเอกสารรวมถึงความล่าช้ […]
509
21 ก.ย. 64

Digital ID ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้อย่างไร?

ที่ผ่านมาเราอาจคุ้นชินกับการใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนก่อนการทำธุรกรรมใดๆ กับทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ทุกวันนี้เรามีอีกสิ่งที่เรียกว่า Digital Identity หรือ Digital ID สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนแล้ว Digital ID จะดีกว่าบัตรประชาชนอย่างไร? ในอนาคตเราจะนำไปใช้งานได้อย่างไรบ้าง? ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง? มาพบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ในบทความนี้กันได้เลยครับ Digital ID คืออะไร? ในการทำ […]
2022
21 ก.ย. 64

Data governance ง่ายนิดเดียว

ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็น Digital Transformationที่องค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจึงทำให้เกิด วลีที่เปรียบเทียบว่า “Data is an asset” หรือ “ข้อมูลเปรียบเสมือนทรัพย์สิน” ส่งผลให้หลายๆ องค์กรได้พยายามสร้างระบบต่างๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งานภายในองค์กรขึ้นมามากมาย หากแต่เชื่อว่าหลายคนมักจะต้องพบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีข้อมูลมากมายในองค์กรแต่การนำเอามาใช้งานข้อมูลนั้นทำได้ยากเหลือเกินหรืออา […]
19159
15 ก.ย. 64

ก้าวใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล – ภาครัฐแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร? ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร?

เวลาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ หลายๆ คนคงเคยมีคำถามสงสัยในใจกันมาก่อนว่า ทำไมเราถึงต้องนำเอกสารหลักฐานข้อมูลของเราส่งให้แต่ละหน่วยงานด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่ภาครัฐเองก็น่าจะมีข้อมูลของเราครบถ้วนอยู่แล้ว? ทำไมหน่วยงานภาครัฐจึงไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้? เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับภาคประชาชนและกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาระบบกลางขึ้นมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครั […]
1566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า