มาตรฐานสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

     มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (Thailand Government Information Exchange – Linkage Standard) เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเทคนิคว่าด้วยเรื่องของสถาปัตยกรรมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการเชื่อมต่อกับผู้เกี่ยวข้อง และระบบความมั่นคงปลอดภัย   เป็นมาตรฐานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ที่เป็นมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด. 2 : 2565 (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ TGIX framework และ เน้นให้หน่วยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงกันได้ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานทั้ง 6 เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยํา มีความมั่นคงปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และอยู่ภายใต้ระเบียบข้อกําหนดทางกฏหมาย โดยเรื่องแรกจะกล่าวถึงเรื่องสถาปัตยกรรมอ้างอิง และส่วนที่เหลือจะเป็นข้อกำหนดทั้ง 5 ด้านสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น  เรื่องข้อกําหนดด้านการยืนยันตัวตน การควบคุมสิทธิ์ และบัญชีการใช้งาน เรื่องข้อกําหนดด้านโปรโตคอล   ระดับแอปพลิเคชัน เอนพอยน์ และการจัดการโทเคนและเซสชัน เรื่องข้อกําหนดด้านความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัย  เรื่องข้อกําหนดด้านการตรวจสอบระบบและการลงบันทึกล็อก และเรื่องข้อกําหนดด้านการกําหนดชื่อ และเนมสเปซ โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการข้อมูล (Data Providers) และผู้ใช้บริการข้อมูล (Data Consumers) ผ่านทางผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Provider) เพื่อให้เกิดการอ้างอิงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและวิธีการทํางานร่วมกัน

    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำมาตรฐานนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ โดยมีตัวอย่างในการนำไปใช้ได้ทั้งในส่วนของการยืนยันตัวตน(Authentication)  ความน่าเชื่อถือ(Trusted)  ความมั่นคงปลอดภัย(Security) ได้เป็นอย่างดี  เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

การประกาศมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (มสพร.)

   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ได้ลงนามในประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ ม 2/2566 เรื่อง มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)   ว่าด้วยมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (Thailand Government Information Exchange :Linkage Standard: TGIX Linkage) เพื่อประกาศใช้สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติต่อไป

เอกสารมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้ง 6 ฉบับ

เอกสารประกอบมาตรฐานฯ

ไฟล์เอกสารวันที่นำเข้าลิงก์ดาวน์โหลด
ประกาศ มสพร. ม 2/2566 ว่าด้วยมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล26/06/2023
มสพร. 10-1 : 2566 เรื่องสถาปัตยกรรมอ้างอิง26/06/2023
มสพร. 10-2 : 2566 เรื่องข้อกําหนดด้านการยืนยันตัวตน การควบคุมสิทธิ์ และบัญชีการใช้งาน26/06/2023
มสพร. 10-3 : 2566 เรื่องข้อกําหนดด้านโปรโตคอล ระดับแอปพลิเคชัน เอนพอยน์ และการจัดการโทเคนและเซสชัน26/06/2023
มสพร. 10-4 : 2566 เรื่องข้อกําหนดด้านความน่าเชื่อถือและความ มั่นคงปลอดภัย26/06/2023
มสพร. 10-5 : 2566 เรื่องข้อกําหนดด้านการตรวจสอบระบบและการลงบันทึกล็อก26/06/2023
มสพร. 10-6 : 2566 เรื่องข้อกําหนดด้านการกําหนดชื่อ และเนมสเปซ26/06/2023
สรุปมาตรฐาน มสพร10-2566 การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล26/06/2023

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า