โครงการทดสอบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน TGIX-Linkage บนสภาพแวดล้อมจำลอง (Sandbox)

Public Hearing Location(New logo)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย และดำเนินการร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมี สพร. เป็นเลขานุการ เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำโครงการทดสอบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน TGIX-Linkage บนสภาพแวดล้อมจำลอง (Sandbox) ไว้เพื่อให้ทางหน่วยงานได้รับทราบในการพัฒนาระบบด้วยมาตรฐาน TGIX โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ และทดสอบถึงการใช้งานตามมาตรฐาน TGIX ในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(2) เพื่อความเข้าใจในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วยมาตรฐาน TGIX ทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล (Data Consumer) และหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูล (Data Provider)

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

การเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการทำ TGIX Sandbox Workshop

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีพื้นที่การใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 50 GB (แนะนำ 100 GB ขึ้นไป)
 2. ติดตั้ง nvm (Node Version Manager) เพื่อเลือกใช้งานรุ่นของ Node ได้สะดวก
  • Download จาก https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases
  • เปิดไฟล์นามสกุล exe เพื่อติดตั้ง ตามคำแนะนำของโปรแกรมการติดตั้งบนหน้าจอ
  • ไปที่เมนู Windows เลือก RUN และพิมพ์ “CMD” จากนั้นคลิก Enter
  • จะมีหน้าจอย่อยเปิดมา (สีดำๆ ) ให้พิมพ์คำสั่ง “node -v” ถ้าติดตั้งถูกต้องก็จะแสดงเลขรุ่นขึ้นมา (ควรจะเป็นรุ่น 17.0.1 ขึ้นไป แนะนำ 18.0.0 ขึ้นไป)
  • >> ขั้นตอนติดตั้งโดยละเอียด (คลิก)
 3. ติดตั้ง Postman แอปพลิเคชัน (ข้อแนะนำ แต่ไม่บังคับ)
  • Download ได้จาก https://www.postman.com/downloads/
  • เปิดไฟล์นามสกุล exe เพื่อติดตั้งตามคำแนะนำของโปรแกรมการติดตั้งบนหน้าจอ
  • เปิดแอป Postman ขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่
 4. ติดตั้้ง VSCode แอปพลิเคชันสำหรับเปิดดูซอร์สโค้ด
  • สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพารุ่นไม่เกิน 7-8 ปี (ส่วนใหญ่) Download ไฟล์ ‘VSCodeUserSetup-x64-1.75.1.exe’ จาก https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win64user
  • สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพารุ่นเก่า Download ไฟล์ ‘VSCodeUserSetup-ia32-1.75.1.exe’ จาก https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win32user
  • เปิดไฟล์นามสกุล exe ที่ได้มาเพื่อติดตั้งตามคำแนะนำของโปรแกรมการติดตั้งบนหน้าจอ

เอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร และไฟล์ประเภทดาวน์โหลด
1. ไฟล์ซอร์สโค้ดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน (สำหรับหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล หรือ Consumer)zip
2. ไฟล์ซอร์สโค้ดสำหรับโมบายล์แอปพลิเคชัน (สำหรับหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล หรือ Consumer)zip
*** หมายเหตุ : สำหรับรหัสผ่านที่ใช้ในการขยายไฟล์ zip จะจัดส่งไปให้ในช่องทางอีเมล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า