ข้อมูลบุคคล cd:Person

Version1

เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลมีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสเลขประชาชน 13 หลักในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล

ตัวอย่างมาตรฐาน

<?xml version="1.0"?> <cd:Person xmlns:cd="http://www.w3.org/TR/html4/" xmlns:cr="http://www.w3.org/TR/html4/" > <cd:PersonID>3100700500777</cd:PersonID> <cd:PersonNameTH> <cd:PersonNameTitleTextTH>นาย</cd:PersonNameTitleTextTH> <cd:PersonFirstNameTH>สมชาย</cd:PersonFirstNameTH> <cd:PersonMiddleNameTH/> <cd:PersonLastNameTH>ทดสอบ</cd:PersonLastNameTH> <cd:PersonNameSuffixTH/> </cd:PersonNameTH> <cd:PersonNameEN> <cd:PersonNameTitleTextEN>Mister</cd:PersonNameTitleTextEN> <cd:PersonFirstNameEN>Somchai</cd:PersonFirstNameEN> <cd:PersonMiddleNameEN/> <cd:PersonLastNameEN>Todsorb</cd:PersonLastNameEN> <cd:PersonNameSuffixEN/> </cd:PersonNameEN> <cd:PersonGender> <cr:GenderCode>1</cr:GenderCode> <cr:GenderTextTH>ชาย</cr:GenderTextTH> <cr:GenderTextEN>Male</cr:GenderTextEN> </cd:PersonGender> <cd:PersonNationality> <cr:NationalityCode>TH</cr:NationalityCode> <cr:NationalityTextTH>ไทย</cr:NationalityTextTH> <cr:NationalityTextEN>Thai</cr:NationalityTextEN> </cd:PersonNationality> <cd:PersonBirthDate>19800131</cd:PersonBirthDate> <cd:PersonAge>41</cd:PersonAge> <cd:PersonReligious> <cr:ReligiousCode>1051</cr:ReligiousCode> <cr:ReligiousTextTH>ศาสนาพุทธ (นิกายเถรวาท)</cr:ReligiousTextTH> <cr:ReligiousTextEN>Theravada</cr:ReligiousTextEN> </cd:PersonReligious> <cd:PersonStatus> <cr:StatusOfPersonCode>1</cr:StatusOfPersonCode> <cr:StatusOfPersonTextTH>มีชีวิตอยู่</cr:StatusOfPersonTextTH> <cr:StatusOfPersonTextEN>Alive</cr:StatusOfPersonTextEN> </cd:PersonStatus> <cd:PersonFather>3100700500700</cd:PersonFather> <cd:PersonMother>3100700500788</cd:PersonMother> <cd:PersonPhone>0 2500 8900</cd:PersonPhone> <cd:PersonBirthDate>3100700500788</cd:PersonBirthDate> <cd:PersonEmail>test@abc.com</cd:PersonEmail> </cd:Person>

Example cd_Person

21/03/2022
9

ดาวน์โหลดมาตรฐาน

cd_person_xsd

20/04/2022
0

cd_person_sch

20/04/2022
0

Validate มาตรฐาน โดยมี 2 วิธีให้เลือกใส่ข้อมูล XML

ป้อนข้อมูล XML หรืออัพโหลดไฟล์ XML เพื่อ Validate

เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ * ไฟล์ .sch สามารถให้ผลลัพธ์การ validate ได้ดีกว่า .xsd

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า