มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลที่อยู่ (Address) เป็นมาตรฐานข้อมูลในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) จํานวนหนึ่ง ดังรายละเอียดโดยนักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงทั่วไปได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลที่อยู่  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลประเทศ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลจังหวัด |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอำเภอ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลตำบล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลหมู่บ้าน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  7. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลถนน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  8. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลตรอก |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  9. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลซอย |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  10. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

ข้อมูลถนน (cr:Road)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลถนนในประเทศไทย ที่มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีรหัสถนน cr:RoadCode เป็นคีย์หลัก Primary ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
8/06/2565

ข้อมูลประเทศ (cr:Country)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงประเทศ มีองค์ประกอบดังแสดงในรูป และมีcr:CountryCode เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ (cr:Postcode)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลรหัสไปรษณีย์ในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมี cr:PostcodeCode คีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลหมู่บ้าน (cr:Village)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลหมู่บ้านในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูป มีcr:VillageCode เป็นคีย์หลัก (PrimaryKey) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลที่อยู่ cd:Address

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) ใช้สําหรับบอกถึงที่อยู่ของบุคคล องค์กร สถานที่ ฯลฯ มีองค์ประกอบดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสประจําบ้าน 11 หลัก ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
23/05/2565

ข้อมูลอําเภอ (cr:Amphoe)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงอําเภอในประเทศไทย มีองค์ประกอบดังแสดงในมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:AmphoeCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลจังหวัด (cr:Province)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) เป็นข้อมูลที่บอกถึงจังหวัดในประเทศไทย มีองค์ประกอบดังแสดงในรูป และมีcr:ProvinceCode เป็นคีย์หลัก (PrimaryKey) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลซอย (cr:Soi)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลซอยในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังรูป มี cr:Soicode คีย์หลัก (Primary Key) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

ข้อมูลตําบล (cr:Tambol)

Version1.1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บ่งถึงตําบลในประเทศไทย มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:TambonCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
3/05/2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า