หน่วยงานระดับกรม

92.7%

จากการสำรวจทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

315

มีการตอบกลับทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

292

หน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

100%

จากการสำรวจทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

2

มีการตอบกลับทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

2

หน่วยงานระดับจังหวัด

92.7%

จากการสำรวจทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

1,609

มีการตอบกลับทั้งสิ้น
(หน่วยงาน)

1,556

การจัดกลุ่มตามผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัล ปี 2563

Very High

กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.75 - 1.00

High

กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลปานกลางถึงสูง โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 - 0.7499

Medium

กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลต่ำถึงปานกลาง โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.25 - 0.4999

Low

กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลค่อนข้างต่ำ โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0 - 0.2499

กราฟแสดงคะแนนระดับกรม แบ่งตามการจัดกลุ่มหน่วยงาน

กราฟแสดงคะแนนของประเภทหน่วยงาน แบ่งตามการจัดกลุ่มหน่วยงาน

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save